คุณสมบัติของปั๊ม Grundfos แต่ละชนิด

ลักษณะการทำงานของปั๊ม Grundfos แบบแรงเหวี่ยง ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงเป็นปั๊มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับปั๊มแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภทประกอบกับการดูแลรักษาง่าย ส่วนประกอบของเครื่องมีใบพัดอยู่ในเสื้อ เครื่องรูปหอยโข่งให้พลังงานแก่ของเหลวโดยการหมุนของใบพัด ทำให้สามารถยกน้ำจากระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับสูงได้

ลักษณะการเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว หรือการไหลของของเหลวในปั๊ม Grundfos ได้แก่

– ประเภทปั๊มแรงเหวี่ยง หรือปั๊มหอยโข่ง

– ประเภทโรตารี่

– ประเภทลูกสูบชัก

– ประเภทพิเศษ

ลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ม Grundfos แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

– ประเภททำงานโดยไม่อาศัยหลักการแทนที่ของเหลว

– ประเภททำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลว

หลักการทำงานของเครื่องพลังงานจะเข้าสู่ปั๊มซึ่งมีใบพัดติดอยู่ เมื่อใบพัดหมุนของเหลวภายในปั๊มจะไหลจากส่วนกลางของใบพัดไปสู่ส่วนปลายของใบพัด จากการกระทำของแรงเหวี่ยงจากแผ่นใบพัดนี้จะทำให้เฮดความดันของเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อของเหลวได้รับความเร่งจากแผ่นใบพัดก็จะทำให้มีเฮดความเร็วสูงขึ้นส่งผลให้ของเหลวไหลจากปลายของใบพัดเข้าสู่เสื้อปั๊มรูปหอยโข่ง แล้วออกไปสู่ทางออกของปั๊ม Grundfos ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนเฮดความเร็วเป็นเฮดความดัน ดังนั้นเฮดที่ให้แก่ของเหลวต่อหนึ่งหน่วยความหนักเรียกว่า เฮดรวมของปั๊ม

ลักษณะการทำงานของปั๊ม Grundfos แบบลูกสูบชัก ปั๊มประเภทลูกสูบชักเป็นประเภทที่เพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลว โดยการเคลื่อนที่ของลูกสูบเข้าไปอัดของเหลวให้ไหลไปสู่ทางด้านจ่าย ปริมาตรของของเหลวที่สูบได้ในแต่ละครั้งจะเท่ากับ ผลคูณของพื้นที่หน้าตัด ของกระบอกสูบกับช่วงชักของกระบอกสูบนั้น