condo กับการลงทุนในสมัยปัจจุบันนี้

condo เป็นที่อยู่อาศัยรวมรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตเมือง เพราะเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่อยู่แล้วสะดวกสบาย และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันคอนโดมิเนียมถือว่าได้ทวีบทบาทขึ้นมาจนขึ้นเทียบชั้นได้กับที่อยู่อาศัยแชมป์เก่า นั่นคือบ้านจัดสรรได้แล้ว โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ที่แนวคิดการอยู่อาศัยของคนเมืองสมัยใหม่เริ่มแปรเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่นิยมอยู่อาศัยกันในบ้านจัดสรรนอกเมืองเป็นบ้านหลักส่วน condo จะเป็นบ้านรอง แต่ละสมัยนี้ได้เปลี่ยนมาใช้คอนโดมิเนียมเป็นบ้านหลัก ส่วนบ้านจัดสรรนอกเมือง กลายเป็นบ้านทางเลือกหลังที่สองใช้เฉพาะพักผ่อนในช่วงเสาร์ – อาทิตย์แทน ซึ่งกระแสความนิยมที่แพร่หลายนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก และเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ชานเมืองกรุงเทพฯ ช่วงครึ่งหลังของปี 2554 เป็นต้นมา ซึ่งกระแสความนิยมที่เฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้ ทำให้ condoได้กลายรูปมาเป็นที่อยู่อาศัยที่คนรู้จักกันดีโดยทั่วไป และเปลี่ยนจากที่เรียกว่า “คอนโดมิเนียม” มาเป็น “คอนโดฯ (condo)” แทน

จริงๆ แล้วตัว condo เองเป็นที่อยู่อาศัยที่มีจุดเด่นและจุดน่าสนใจอยู่มากมายหลายอย่างไม่เพียงเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่แพงอยู่ในวิสัยที่คนทั่วไปจะเป็นเจ้าของได้แล้ว คอนโดมิเนียม ยังให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัยได้ดีกว่าบ้านชนิดอื่นด้วย เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่พร้อม นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งจับจ่ายใช้สอย และแหล่งบันเทิงสันทนาการต่างๆ

ที่สำคัญก็คือการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ยังช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และไม่เผชิญปัญหารถติด ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และทำให้การบริหารเวลามีประสิทธิภาพขึ้นได้ เพราะทำเลที่ตั้ง condo ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมือง ใกล้แหล่งงาน และใกล้สถานีรถไฟฟ้า นอกจากนั้นยังเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยยุคใหม่ที่ช่วยให้ภาระในการดูแลบ้านของเจ้าของค่อนข้างน้อย เพราะมีนิติบุคคลเข้ามาช่วยดูแลให้แทน ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน condoไม่เพียงจะได้รับความนิยมในการซื้อเพื่อนำมาใช้อยู่อาศัยเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่งยังได้รับความนิยมในซื่อเพื่อการลงทุนด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่ถือว่ามีสภาพคล่องค่อนข้างสูง คือสามารถนำมาปล่อยเช่าและขายต่อได้ง่ายกว่าบ้านประเภทอื่น และได้ค่าเช่าสูง เนื่องจากมีความต้องการอย่างกว้างขวางทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ