ครีมกันแดดยี่ห้อไหนดีที่มีการขยายตัวไปยังกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

คาดว่าในปีนี้ตลาดครีมกันแดดภายในประเทศจะมีมูลค่าการขยายตัวถึง 15% เนื่องมาจากปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลกับรูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้น โดยสัดส่วนผู้บริโภคที่ใช้ครีมกันแดดขยายตัวเพิ่มขึ้นช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆได้พยายามสร้างแรงจูงใจผู้บริโภคให้มีการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน ไม่ใช่เฉพาะแต่หน้าร้อน ในอดีตครีมกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น นักกีฬาหรือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเพศหญิง

แต่ปัจจุบันครีมกันแดดได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและมีการขยายตัวไปยังกลุ่มผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ไปจนถึงวัยทํางานมากขึ้น รวมถึงกลุ่มสุภาพบุรุษที่ได้หันมาใส่ใจต่อสุขภาพผิวกันมาก ทำให้ผู้ประกอบการเร่งที่จะสร้างโอกาสในการขยายตัวทางการตลาด โดยสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยแนวโน้มสถานการณ์ของตลาดครีมกันแดดในช่วงปีนี้คาดว่าตลาดจะขยายตัวสวนกระแสเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งนับว่ามีอัตราการขยายตัวที่สูงเมื่อเทียบกับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั้งหมด

ซึ่งผู้ประกอบการยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง คือ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเก่าหรือรายใหม่ๆ ต้องเร่งจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆออกมากระตุ้นและจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญของการใช้ครีมกันแดดยี่ห้อไหนดีตลอดทั้งปี สาเหตุมาจากครีมกันแดดถือเป็นสินค้าที่ได้รับอานิสงส์ในช่วงหน้าร้อน และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นในทุกปี เนื่องจากปัจจุบันครีมกันแดดไม่ใช่สินค้าที่ต้องพึ่งพาฤดูกาลอีกต่อไป สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยหนุนความต้องการครีมกันแดดของผู้บริโภคขยายตัวไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเพิ่มมากขึ้น