ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ออกแบบประกัน ‘ทรัพย์ยืนยง 90’ ชูจ่ายเบี้ยต่ำ คุ้มครองชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดแพ็คเกจประกันชีวิต ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ภาวะที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีแนวโน้มสูงขึ้น และความเสี่ยงต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยกรมธรรม์ใหม่จะให้ผลประโยชน์และคุ้มค่าแก่ผู้ถือมากที่สุด เพื่อสร้างความอุ่นใจและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัวหากเกิดเสียชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเจ็บป่วย

สำหรับ แบบประกัน ‘ทรัพย์ยืนยง 90’ เป็นการรับประกันตั้งแต่อายุ 1 วัน – 65 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1 แสนบาท ชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี สำหรับเงินเอาประกันตั้งแต่ 2.5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกัน 1 บาท ต่อทุกๆ เงินเอาประกัน 1,000 บาท และสำหรับวงเงินเอาประกันตั้งแต่ 6 แสนบาทขึ้นไป เพิ่มส่วนลดเป็น 2 บาทต่อทุกเงินเอาประกัน 1,000 บาท เริ่มจำหน่าย 1 พ.ย. นี้

“ทรัพย์ยืนยง 90 ให้ผลประโยชน์สูง แต่ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำมาก ยกตัวอย่าง ผู้ถือกรมธรรม์เพศหญิง อายุ 30 ปี จ่ายเบี้ยเพียงวันละ 35 บาท เท่านั้น ได้รับความคุ้มครองสูงถึง 1 ล้านบาท” นายบัณฑิต กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนประกันสำเร็จรูปทั้งหมด 3 แผนให้เลือกด้วย ได้แก่ Silver, Gold และ Platinum ซึ่งทั้ง 3 แพ็คเกจนี้ จะมีความคุ้มครองชีวิตพ่วงความคุ้มครองอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ (ADD) การถูกฆาตกรรม-ปองร้าย การก่อจลาจล (RCC) รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (H&S) ค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (HB) และความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 50 ชนิด (DD 50) โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน และได้ขยายเพดานเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม H&S เพิ่มขึ้นอีก 4 แผน ซึ่งมีผลประโยชน์ค่าห้องที่สามารถซื้อได้สูงสุดเพิ่มเป็น 1 หมื่นบาท

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…