ส่งออกปี 56 โตแค่ 4% หลังก.ย.ส่งออกติดลบเพิ่ม 7.09% ทำ 9 เดือนโตแค่ 0.05% เหตุตลาดคู่ค้าชะลอตัว แต่เชื่อส่งออกปี57ดีแน่

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยเดือนก.ย. 2556 มีมูลค่า 1.93 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.09% เทียบกับก.ย. 2555 ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 1.88 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 5.23% ส่งผลให้ไทยเกินดุลการค้าในเดือนก.ย. 2556 มูลค่า 473.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อแยกเป็นรายเซ็คเตอร์พบว่ากลุ่มสินค้าเฉพาะ เช่น ทองคำ สินแร่และเชื้อเพลิง พบว่าการส่งออกก.ย.มีมูลค่า 1,507 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 50.3% ขณะที่กลุ่มสินค้าเรียลเช็คเตอร์ หรือกลุ่มที่สามารถผลักดันการส่งออกได้ มีมูลค่า 1.77 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.3%

สำหรับการส่งออกสินค้าไทยในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) 2556 มีมูลค่า 1.72 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.05% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้า 9 เดือนมีมูลค่า 1.89 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.21% เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าช่วง 9 เดือน มูลค่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นรูปเงินบาทขาดดุลการค้า 5.95 แสนล้านบาท

ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้การส่งออกก.ย.ชะลอตัว เป็นผลมาการส่งออกไปตลาดคู่ค้าชะลอตัว เช่น ตลาดญี่ปุ่น ตลาดสหภาพยุโรป (อียู) สหรัฐฯ อินเดีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา มาจากเศรษฐกิจคู่ค้าและความไม่สงบภายในประเทศเหล่านี้ยังมีปัญหาอยู่ ประกอบการสินค้าเกษตรในตลาดโลกมีราคาลดลง แม้จะส่งออกในปริมาณมาก แต่ในแง่มูลค่าลดลงตามราคาที่ปรับตัวลงมา

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการส่งออกปี 2556 กระทรวงพาณิชย์ยังไม่กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะปรับเหลือเท่าไหร่ ซึ่งจะมีการประเมินในวันที่ 11 พ.ย.นี้ ที่จะมีการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเป้าหมายการส่งออกในปี 2557 และแผนยุทธศาสตร์ที่จะเร่งดำเนินการในปีหน้า โดยเป้าหมายที่รมว.พาณิชย์ มองว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ 3-4% ก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ ส่วนการส่งออกในปี 2557 เชื่อว่าขยายตัวดีกว่าปีนี้แน่นอน ไม่ต่ำกว่า 5% ขึ้นไป

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…