คำนวณผลประโยชน์พนักงานความสำคัญของบริษัทที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน

การรับรู้ของพนักงานมีความสำคัญสำหรับบริษัทที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานซึ่งมองหาการระดมพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายที่โดดเด่น ไปในทิศทางของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจคำนวณผลประโยชน์พนักงานที่ชัดเจนซึ่งระบุได้จากยอดขาย ผลกำไร ความพึงพอใจของลูกค้า คำนวณผลประโยชน์พนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องสื่อสารและเสริมสร้างเป้าหมายแบบไดนามิก

อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม การยอมรับสำหรับองค์กรดังกล่าวมีมากกว่าลักษณะทั่วไปคำนวณผลประโยชน์พนักงานของรางวัลการบริการ แม้ว่าการรับรู้และแรงจูงใจจะดูเหมือนใช้แทนกันได้คำนวณผลประโยชน์พนักงาน แต่ไม่ควรสับสนระหว่างคำสองคำนี้ แม้ว่าการรับรู้จะรวมถึงวิธีการทั้งหมดที่ดึงความสนใจไปยังพนักงานที่ปฏิบัติงาน แรงจูงใจมักจะใช้วิธีที่ชาญฉลาดเพื่อชักชวนให้ผู้คนบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การเพิ่มยอดขาย การรับรู้สามารถกะทันหันจริงถึงขั้นที่ไม่มีการประกาศ

ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะสนใจที่จะทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าที่จะจดจ่อ

ในพิธีว่าองค์กรมีโปรแกรมการยกย่อง ในขณะที่สิ่งจูงใจเป็นที่รู้จักกันดีเพื่อสร้างความกระตือรือร้นผ่านการให้รางวัลทางวัตถุ ความงามที่แท้จริงของโปรแกรมการยกย่องตามผลงานคือลักษณะของความประหลาดใจคำนวณผลประโยชน์พนักงานซึ่งตรงกันข้ามกับโปรแกรมรางวัลการบริการที่จัดพิธีที่จำเป็นเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้คำนวณผลประโยชน์พนักงาน พนักงานจะสนใจที่จะทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าที่จะจดจ่อกับรางวัลเพียงอย่างเดียว ความงามที่แท้จริงของโปรแกรมการยกย่องตามผลงานคือลักษณะของความประหลาดใจซึ่งตรงกันข้ามกับโปรแกรมรางวัลการบริการที่จัดพิธีที่จำเป็นเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะสนใจที่จะทำงานได้ดีขึ้น

มากกว่าที่จะจดจ่อกับรางวัลเพียงอย่างเดียว ความงามที่แท้จริงคำนวณผลประโยชน์พนักงานของโปรแกรมการยกย่องตามผลงานคือลักษณะของความประหลาดใจซึ่งตรงกันข้ามกับโปรแกรมรางวัลการบริการที่จัดพิธีที่จำเป็นเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ พนักงานจะสนใจที่จะทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าที่จะจดจ่อกับรางวัลคำนวณผลประโยชน์พนักงานเพียงอย่างเดียวโดเมนการรับรู้ของพนักงานได้กลายเป็นที่รับรู้ในหมู่องค์กรในขณะที่พวกเขาเริ่มตัดสินผลกระทบของการลดขนาดในการผลิตในระยะยาว

ผู้คนได้รับชุดรางวัลที่เข้มข้นขึ้นพร้อมกับการกล่าวถึงในจดหมายข่าว

ผลกำไร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ก่อนหน้านี้คำนวณผลประโยชน์พนักงาน การรับรู้ถึงพนักงานหมายถึงรางวัลการบริการ ซึ่งการจดจำอายุการทำงานในบริษัทนั้น ผู้คนได้รับชุดรางวัลที่เข้มข้นขึ้นพร้อมกับการกล่าวถึงในจดหมายข่าวของพนักงาน ในขณะที่อยู่จนกว่าจะเกษียณอายุ พวกเขาอาจได้รับนาฬิกาทองคำ ในบางครั้ง บริษัทคํานวณผลประโยชน์พนักงานได้ขยายโปรแกรมเหล่านี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในการดำเนินการที่หลากหลาย

คำนวณผลประโยชน์พนักงาน
คำนวณผลประโยชน์พนักงานราคา

เช่น การบริการลูกค้า

ที่เหนือชั้น อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้ถูกจำกัดให้ให้คุณค่าแก่ธรรมชาติในยุคปัจจุบันคำนวณผลประโยชน์พนักงาน ไม่มีใครเพียงแค่พึ่งพาระบบแรงจูงใจและระบบการให้รางวัล มากกว่าในบริษัทที่ลดขนาดลง พนักงานจะเยาะเย้ยรางวัลการบริการหากมี ดังนั้น ด้วยความเข้าใจในความต้องการของพนักงานมากขึ้น บริษัทต่างๆ คำนวณผลประโยชน์พนักงานจึงมีความกระตือรือร้นในการรับรู้ถึงพนักงานมากขึ้น ในขณะที่การรับรู้ที่มีประสิทธิภาพนั้นรวมถึงกิจกรรมต่างๆ